вторник, 25 януари 2011 г.

Отчетно събрание на клубовете Шумен

На 25 януари 2011г в административната сграда на ОС на БЧК Шумен се проведе
редовното годишно отчетно изборно събрание на клубовете на БМЧК в област
Шумен.

Младите доброволци отчетоха постигнатите резултати през изминалите две
години и начертаха насоките за развитието на клубовете за следващия период.

Бе избрано ново областно ръководство в състав:

Областен координатор - Владимир Богдански

Зам. Областни координатори - Божидара Васкова, Кирил Кирилов и Преслава
Иванова

Подотчетно лице - Ренета ЙордановаPlamen Petrov
Oblasten Savet na BChK Shumen

събота, 8 януари 2011 г.

СРЕЩА НА ОБМЯНА НА ОПИТ
На 07 януари 2011 година се проведе работна среща на екипите от Шумен и
Добрич работещи по Компонент 7. На срещата бе споделен опита на младите
доброволци при работа на терен. Набелязаха се съвместните дейности през
2011г.