Публикации

ПРИЯТЕЛ ДО ТЕБ

Обучение по ПДП

Стипендия за творческо развитие

Общо събрание на клубовете на БМЧК -Шумен

Стартира оперативната програма за храни в Шумен