Публикации

Кампания Баба Марта

Oбучение на тема: Психосоциална подкрепа

Да пазим живота си!

Обучения на тема: Превенция на HIV/AIDS

Солидарност между поколенията

Разговор за СПИН

Обучение в НУ "Княз Борис I"

Обмяна на опит