сряда, 16 юни 2021 г.

Здраве и профилактика

Във връзка със Световния ден на кръводарителя 14 юни,  в залата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания се проведе среща-разговор с потребителите на услугата. Фелдшер Сн. Ковачева, дългогодишен активист и доброволец на БЧК Шумен, запозна присъстващите с ползите и процедурата при кръводаряване. Интерес  предизвикаха и  темите за правата на пациентите, профилактичните прегледи и  видовете ваксини.

понеделник, 7 юни 2021 г.

КУРС ЗА ВОДНИ СПАСИТЕЛИ

 

                БЧК –  Шумен набира кандидати за организиране на курс за „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

            Приемният изпит за курсистите ще се проведе на 14 юни 2021г. /понеделник/, от 17.30ч.  на градски плувен басейн в град Шумен /АКВА/.

            Кандидатите за постъпване в курс, трябва да се явят в 17.30ч. в басейн АКВА Шумен и да разполагат с полица от сключена застраховка „Злополука“ и медицинско свидетелство за това, че са годни за включване в курс за обучение на водни спасители.  

        

           Финансови условия:

·       За курс  „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” - 290. 00лв.,

·       За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ - 195. 00лв.,

 Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

·       За открити водни площи и море  - 350. 00лв.

               Входът за достъп до плувния басейн, мястото на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя са за сметка на  кандидатите. 

 

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

               Пламен Петров – Директор на ОС на БЧК- Шумен,  тел.: 0889 42 55 55

               Ирина Георгиева – специалист в БЧК-Шумен, тел.: 0889 40 93 99

вторник, 1 юни 2021 г.

ЗАДАНИЕ

 

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.

2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:

 

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т

-       товарен автомобил                       до 5 т.;

 

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.

 

3.    Срок за изпълнение: срокът на оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г.".

 

4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм

 

5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:

а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%

          б/ Предложена цена –                                                       40 %

в/ Срок за изпълнение –                                                    20%

6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.

 

7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.

 

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  21.06.2021 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  

 

     Телефон за контакт: 0889 42 55 55

вторник, 25 май 2021 г.

ПДП с доброволци на БМЧК Шумен

На 21 март 2021г. доброволци от младежката структура на БЧК Шумен проведоха демонстрации по оказване на първа помощ  в пространството пред Паметника на свободата. Инициативата се  проведе непосредствено дни  преди настъпването на абитуриенските балове, 24 –май и наближаващия Световен ден на кръводарителя. Събитието бе организирано и в партньорство с Фондация „Гален Темелков". Доброволците показваха на гражданите на Шумен основните стъпки при ситуация на произшествие, как да се реагира  и окаже първа долекарска помощ при бедствие, основните въпроси при позвъняване на телефон 112, изгаряне, охлузване, кръвотечение от носа и други ситуации, често случващи се в ежедневието ни.

 

Първа долекарска помощ

На 21 март 2021г. доброволци от младежката структура на БЧК Шумен проведоха демонстрации по оказване на първа помощ  в пространството пред Паметника на свободата. Инициативата се  проведе непосредствено дни  преди настъпването на абитуриенските балове, 24 –май и наближаващия Световен ден на кръводарителя. Събитието бе организирано и в партньорство с Фондация „Гален Темелков". Доброволците показваха на гражданите на Шумен основните стъпки при ситуация на произшествие, как да се реагира  и окаже първа долекарска помощ при бедствие, основните въпроси при позвъняване на телефон 112, изгаряне, охлузване, кръвотечение от носа и други ситуации често случващи се в ежедневието ни. 

събота, 8 май 2021 г.

Уважаеми доброволци, колеги и съмишленици!


На 8 май всяка година милиони хора по света честват своя празник – Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Датата не е избрана случайно - на този ден преди 193 години е роден големият швейцарски хуманист Анри Дюнан – основоположникът на Червенокръсткото движение. Неговите идеи за солидарност и взаимопомощ, за грижа към страдащите са живи и днес на фона на безпрецедентната глобална криза и са фундамента, върху който реализират дейността си 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Повече от 14 милиона доброволци на Движението са на предната линия в борбата с пандемията и със забележителна всеотдайност и издръжливост са подпомогнали над 100 милиона души. Горди сме от техните усилия и им дължим най-дълбокото си уважение за предоставената хуманитарна помощ на най-уязвимите групи на обществото. Те са мерило за най-висока нравственост и отговорност, илюстрация на основополагащия принцип на нашето движение – доброволността.

Българският Червен кръст вече 143 години изпълнява своя хуманитарен мандат и своята спомагателна роля в помощ на държавата, закриля и подпомага уязвими групи граждани, като опазва тяхното достойнство. И в това трудно за целия свят време за пореден път БЧК с изключителна отговорност се изправи пред лицето на болката и страданието с цялата си мощ, мобилизирайки целия си ресурс – човешки и материален. Благодарение на съпричастността, човеколюбието и благородството на българското общество продължаваме и сега мащабната си кампания в подкрепа на медицинските екипи на първа линия в битката с коронавируса и на хилядите засегнати от пандемията. 

Днешният ден е изключително подходящ да изразим признателност към хилядите ни отдадени на каузата доброволци, на стотиците членове и служители на Българския Червен кръст, към нашите партньори и дарители, към всички, които вярват в силата на солидарността, благородството и милосърдието. Благодарим Ви!


Честит 8 май, скъпи приятели!


Проф. д-р Красимир Гигов        Акад. Христо Григоров, д-р х.к.

 

петък, 7 май 2021 г.

КАК ДА СЕ ЗАПИША НА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ?


1.  ВЛИЗАМЕ  В  https://e-training.redcross.bg/

2.  ИЗБИРАМЕ – РЕГИСТРАЦИЯ и попълваме необходимите данни

3.  ИЗБИРАМЕ – МОИТЕ КУРСОВЕ

4. ИЗБИРАМЕ – ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС

5.  ИЗБИРАМЕ – КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

6.  ИЗБИРАМЕ – ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ....

7.  ИЗБИРАМЕ – ОБЛАСТ

8.  ИЗБИРАМЕ – ЛОКАЦИЯ

9.  ИЗБИРАМЕ – ДАТА

10.                  ИЗБИРАМЕ – ЗАПИС

11.                  ИЗБИРАМЕ – ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПДП

12.                  РЕШАВАМЕ УСПЕШНО 4 МОДУЛА

13.                  НА ЗАПИСАНАТА ДАТА СЕ ЯВЯВАМЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

вторник, 27 април 2021 г.

Великденски базар

Доброволците от БМЧК Шумен организират традиционния  благотворителен  Великденски базар. Квилинг,  декупаж яйца, весели  пиленца и зайчета, картички и много  други  сувенири  младежите изработиха съвместно с  посещаващите  Дневния  център за деца и възрастни хора с увреждания   „Слънчев лъч" -Шумен.

Всеки, който желае да се включи в благотворителната инициатива, може да си закупи от изработените великденски сувенири на 30 април и 1 май пред ДТ „Васил Друмев" и кино „Херсон" от 11.00- 15.00ч. Събраните средства ще бъдат предоставени за нуждите на ДЦДВХУ.

Дарителство за Цветница

На Цветница младежите от БМЧК Шумен организираха традиционната фондонабирателна кампания пред православния храм  „Свето Възнесение".  В инициативата се включиха много жители на града, дошли да почетат този светъл християнски празник.  Събраните средства в размер на  320,26 лв.     ще бъдат предоставени на завършващи абитуриенти в затруднено социално положение. Българският Червен кръст –Шумен благодари на всички дарители и доброволци подкрепили инициативата.

 

Умножи доброто!

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) стартира Национална кампания #УмножиДоброто по повод Деня на Земята и във връзка с отбелязване на 100-годишнината на младежката организация.  Доброволците от БМЧК Шумен се включиха в инициативата по засаждане на дръвчета, като залесяваха  в градинката  около Безистена -  червен бор, дарение от Гората.бг.  

петък, 9 април 2021 г.

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА КАНДИДАТ ШОФЬОРИ

 В изпълнение на заповед РД-23-107/09.04.2021 на Генералния директор на БЧК за провеждане на курсовете по Първа Долекарска Помощ за кандидат шофьори в условията на извънредна епидемична обстановка, от 12 април 2021г, БЧК Шумен стартира провеждането на дистанционен теоретичен курс в Шуменска област.

Всеки курсист може да се запише за курса в платформата https://e-training.redcross.bg/ като се регистрира със своите лични данни, избере от менюто "Курсове по Първа помощ" и "ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ". След това избира желаната локация - Шумен и кабинет.
Записвайки дата в системата, курсистите следва да имат пред вид, че това е датата за явяването им в кабинет на БЧК Шумен за практически упражнения,
а теоретичната - дистанционна част на курса, трябва да бъде успешно премината заедно с тестовете на всеки модул, както и финалният тест до 24 часа преди избраната дата за практическо обучение.
Датите за практическото обучение ще бъдат отворени на 12 април 2021г след съгласуване с лекторите.

четвъртък, 4 март 2021 г.

Отчетно изборно събрание

 На 17 февруари 2021г при строго спазване на противоепидемичните мерки, Шуменската областна червенокръстка организация проведе своето редовно отчетно изборно събрание.
Студенти доброволци в битката с КОВИД

 https://btvnovinite.bg/bulgaria/13-studenti-dobrovolci-v-bitkata-s-covid-19-poluchiha-stipendii.html