петък, 3 декември 2021 г.

Младите доброволци на БМЧК Шумен за 5 декември

 Татяна Вълчева - Областен координатор на БМЧК Шумен на фона на предстоящия празник 5 декември, говори за трансформацията на доброволците и дейностите спрямо новите пандемични условия в които живеем!четвъртък, 2 декември 2021 г.

Обръщение на председателя на Областен Съвет на БЧК Шумен по повод 5 декември /ден на доброволеца/


Доктор Николай Чобанов поздравява всички активисти, доброволци, симпатизанти и членове на БЧК Шумен, с 5 декември международния празник на доброволеца с акцент за трансформацията на доброволчеството в новата пандемична среда в която живеем!

 

Подпомагане на бездомни лица

В изпълнение на решение на НС на БЧК пр. 8 от 25.09.2021г Шуменската Областна Червенокръстка организация започна реализиране на дейности по подпомагане на бездомни лица в Шуменска област, чрез предоставяне на хранителни пакети. 70 годишната К. К. настанена в общински кризисен център получава хранителен пакет. 

сряда, 24 ноември 2021 г.

Доброволци на бъдещето


На 20 и 21 ноември 2021г. в местността „Кирека“  БМЧК Шумен организира и проведе  Академия за доброволци под надслов „Доброволци на бъдещето - 100г създаваме добро!“.

Инициативата  е част от мероприятията във връзка със сто годишнината от основаването на младежката структура, като в нея се  включиха 20 млади доброволци от град Шумен на възраст  14 - 24г. 

Академията се проведе при строго спазване на мерките и изискванията за работа по време на пандемична обстановка, а  всички участници и обучители предоставиха зелени сертификати/отрицателни тестове.   

Двудневното обучение обхвана теми свързани със създаването и историята на БЧК, различни дейности, направления и обучителни модули,  по които се работи в областната организация. Татяна Вълчева, областен координатор на БМЧК  ги запозна с програма „Хелфи“. По модула Първа долекарска помощ обучители бяха Виктория Пенева и Християна Христова, а  за зависимостите и предизвикателствата пред младите хора, разговаря Михаил Хуммел.  За участниците в Академията бяха подготвени много игри, изненади и подаръци.  

Академията е по проект финансиран от община Шумен и спечелен от младите доброволци.