Публикации

Обучение по ХИВ/СПИН

Обучение по ПДП

Кампания: С колан на задната седалка

23.11 - Ден на хуманността

Възпоменание на жертвите от ПТП

5 ти декември - "Бъди герой на нашето време"

Пакети за деца в риск

Регионално учение

'Информирано донорство'

Обучение Общи знания БЧК/БМЧК Шумен