Публикации

САМОСПАСЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ

С предпазен колан на задната седалка

Общи знания за ЧК/ЧП

Обучение по първа долекарска помощ с ученици от гр. Смядово

СЪВМЕСТНО ПРАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ

Първи март в КСУДС