петък, 30 ноември 2018 г.

Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение - обучение за доброволци

На 24 ноември 2018г. в залата на БЧК Шумен се проведе  специализирано обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.  В обучението се включиха доброволци от клубовете в град Шумен.  Водещ бе  Кати Яворова.  По време на занятието,   те    разгледаха  базовите знанията по темата,  презентации, иновативни методи и механизмите на работа със здравно-образователни материали. Доброволците изработиха план и алгоритъм за провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници". Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 1 декември - Националната ХИВ/СПИН кампания.

 

Топъл обяд

От 20 ноември 2018г до 31 май 2019г в рамките на 117 учебни дни 29 деца от Основно училище Христо Ботев ще получават топла храна в размер на 2 лева. Средствата са осигурени благодарение на Фондонабирателна кампания в магазини Кауфланд.




Оказана хуманитарна помощ

На 30 ноември 2018г бе посетен Ненчо Йорданов Цанев по повод неговата просба до президента на РБ за хуманитарно подпомагане.

Същия бе подпомогнат с 30кг брашно; 2 пакета фиде и 1 вафла.

вторник, 13 ноември 2018 г.

С предпазен колан на задната седалка

На 12 и 13 ноември доброволците от младежката структура на БЧК Шумен проведоха обучения по проект „С предпазен колан на задната седалка".  130 ученици от СУ „Панайот Волов" от  втори до четвърти клас бяха обучени как да пътуват безопасно, как да си поставят правилно коланите и да напомнят на своите родители  да не забравят  правилата по време на пътуване. На всички деца бяха раздадени тениски с логото на кампанията, значки и информационни материали.  
Инициативата е на Община Шумен и партньори под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев. Тя  стартира на   1 октомври и има образователна цел, насочена пряко към децата и привличане вниманието на цялото общество.

През учебна 2018/2019 г. ще бъдат проведени обучения на 2350 деца от 2 до 4 клас. Близо 90 доброволци от фирми и учреждения ще се включат в инициативата като се срещнат с децата и  им представят по забавен, интересен и запомнящ се начин информацията за това как безопасно да пътуват в автомобилите.
Клас
Брой ученици
1 въпрос
2 въпрос
3 въпрос
4 въпрос
2 клас
39
А-3
Б- 35
1-не е отговорил
А-10
Б- 8
В-20
1-не е отговорил
А-21
Б- 8
В- 7
-не е отговорил
А-30
Б- 8
В- -
-не е отговорил
3 клас
48
А-43
Б- 5

А-8
Б- 11
В-29

А-26
Б- 15
В- 7

А-39
Б- 7
В- 2

4 клас
37
А-31
Б- 6

А-4
Б- 8
В-26

А-28
Б-  5
В- 4

А-31
Б- 4
В- 2


сряда, 7 ноември 2018 г.

Социално-помощна дейност

На  2-ри ноември  доброволците от БМЧК Шумен проведоха обучение на тема: Социално- помощна дейност. Обучител  бе Диляна Христова обучена на  трето ниво по системата за сертифициране на БМЧК на Лятна академия за доброволци - 2018. Младежите се запознаха с основни аспекти на разглеждания модул: Пирамидата на Маслоу, с групите деца, с които се работи, с фазите на  развитие, със Синдрома на Даун, Правата на детето, Закона за закрила на детето и методите за ефективна комуникация с децата.   Особен интерес предизвика работата по групи  и импровизирането  на сътворена от доброволците театрална приказка.

вторник, 6 ноември 2018 г.

Детско полицейско управление

На 5 ноември 2018г. доброволците от БМЧК Шумен  стартираха обученията по програма: Детско полицейско управление  с третокласници от СУ "Панайот Волов".  Първата тема, която разгледаха с учениците бе: Запознанство с Хелфи и ухапване от куче. 



Обучение по програма Хелфи

На 1 ноември 2018г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе обучение за доброволци на организацията по програма  Хелфи. Презентатор  бе Петина Христова. Тя запозна младежите с историята на духчето Хелфи  и неговите приятели.  Разгледаха  всички теми заложени в програмата, след което доброволците  имаха възможност да презентират наученото пред своите връстници. За всички участници в обучението, Петина Христова бе подготвила много изненади  и екипни игри.

 



понеделник, 5 ноември 2018 г.

Самоспасяване и действия по долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи

На 05 ноември 2018г в Областен Съвет на БЧК Шумен стартира обучението на ученици от 6 до 12 клас от СУ Трайко Симеонов Шумен на тема Самоспасяване и действия по долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.
Обучението е финансирано от Оперативна програма "Околна среда" и се реализира от БЧК, ГДПБЗН и консорциум "Дикон".
Обучението бе открито от доктор Румен Генов народен представител от ПП ГЕРБ.
Обучители ще са доктор Петко Загорчев и Светослава Вълчева - психолог.






неделя, 4 ноември 2018 г.

ТИЧА 2018


ТИЧА - 2018 Доброволците от БЧК Шумен и Шуменският университет заедно в помощ на пострадалите от наводнение

На 03 ноември 2018г на брега на язовир Тича край село Иваново доброволците от екипа за работа при бедствия аварии и катастрофи при БЧК Шумен, съвместно с доброволци от младежкия авариен екип при БЧК Шумен и студентски авариен екип при Шуменски университет проведоха своето редовно учебно практическо занятие.
Практическото обучение се проведе под ръководството на Румен Райчев и бе на тема "Издирване и спасяване на пострадали в резултат на наводнение" и е част от годишния план на Шуменската областна червенокръстка организация.
В събитието взеха участие и д-р Николай Чобанов - председател на ОС на БЧК Шумен и доцент Доника Диманова от Шуменски университет.