Публикации

Доброволци на БМЧК Нови пазар в ПУ "Станата"

Цветница

29 април – Европейски ден на солидарност между поколенията

Областно състезание на УЕПП

Подготовка за Великден

В подкрепа на приемната грижа в община Хитрино

Приемна грижа

Ателиета по психосоциална подкрепа- Стрес

Ателиета по психосоциална подкрепа в училище

Тренировки на ученическите екипи по първа помощ

Ден за борба с туберкулозата

ВСЯКО ДЕТЕ В УЧИЛИЩЕ ЗАСЛУЖАВА ТОПЪЛ ОБЯД

Обучение на парамедици

Тренировки

Обучение