40% от българите определят здравето си като добро

43.2% от мъжете и 40.4% от жените в България оценяват здравето си като добро. Това показаха резултатите от европейско здравно проучване.

Изследването на Националния статистически институт е обхванало представителна за страната извадка от 8393 души на възраст 15 и повече навършени години от 3725 домакинства.
Данните от проучването сочат, че самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на анкетираните лица, като мъжете по-често определят здравето си като много добро и добро.
С напредване на възрастта естествено се увеличава делът на лицата, които оценяват здравето си като лошо и много лошо.
Най-разпространеното хронично заболяване у нас, според проучването, е високото кръвно налягане - 23.3% или 1 529 311 души.
На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания е исхемична болест на сърцето - 8.3% имат това заболяване. И двете заболявания са по-разпространени сред жените.
Следват артритът, от който страдат 7.5% от анкетираните, диабет - 4.3%, язвата на стомаха или на дванадесетопръстника - 4%, хронични бронхити и хронична обструктивна белодробна болест - 3.6%.
Изследването "Европейско здравно интервю" е проведено през октомври и ноември 2008 г. с финансовата подкрепа на "Евростат".
То е част от Европейската система на здравни изследвания, осигуряваща сравнимост на данните между страните от Европейския съюз при оценяване на здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС, се посочва в съобщението.

Коментари