Публикации

Младите доброволци на посещение в болницата

Празнично парти

Среща на родители на деца със заболявания

Заедно на коледа

Работа на терен

Коледни пакети за деца в риск

работа на терен

арт работилничка

Връстници обучават връстници