Публикации

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН с младежите от ЦНСТ гр. Велики Преслав

Арт работилница за Великден

Великденска благотворителна кампания

К-7

Различията ни сближават

Ателиета по психосоциална подкрепа- Емоции

Ателиета по психосоциална подкрепа