четвъртък, 27 февруари 2020 г.

Баба Марта в ДГ "Изворче"

Днес, 27.02.2020г., доброволците от БМЧК Шумен заедно с децата от детска градина "Изворче"  в града изработваха мартенички по случай наближаващия празник 1 март. За голяма радост на малчуганите от 3-та и 4-та група ги посети и нашата Баба Марта, която им разказа легендата за мартеничката и закичи всички  дечица за здраве и благоденствие. Доброволците забавляваха децата като им показаха различни игри. 

понеделник, 24 февруари 2020 г.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

На 20 февруари 2020г Шуменската червенокръстка организация проведе своето редовно годишно отчетно събрание.

През отчетната 2019г., работата на Българския Червен кръст Шумен  беше свързана с постигане на стратегическите цели на организацията, очертани в актуализираната Стратегия на БЧК до 2020г.
 В рамките на отчетния период Областния съвет поетапно реализира главните насоки на своята дейност, а именно:
-        повиши прозрачността на червенокръстката дейност и усъвършенства отчетността  пред обществото;
-        работи за осигуряване на финансова стабилизация на областната организация;
-        усъвършенства в значима степен своя стил и методи на ръководство и работа.
-        Продължи стъпките за все по-широко прилагане и развиване на Електронната база данни на доброволците на БЧК в областната структура
-         Задълбочи работата си в посока  за укрепване на капацитета на организацията пълноценно да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата при бедствия, аварии и катастрофи/кризи на национално и местно ниво и намаляване на последствията от тях.
-        Анализираха се приоритетите и дейността на структурата на областния секретариат  и се набелязаха мерки за тяхната реализация, а също така се предприеха действия за  изпълнение на дадените препоръки от комисията провела комплексна проверка на работата на областната организация съобразно системата и критериите за оценка на областните организации. 

Общински организации
Членове

бр.
Брой население/ % обхват спрямо населението

Дружества

общо


Градове
бр.
Села


1
Шумен
171760
87397
30
25
5
2
Нови пазар
328
16442
6
4
2
3
Каспичан
152
7619
3
1
2
4
Никола Козлево
123
6133
2
-
2
5
Каолиново
251
12537
4
1
3
6
Венец
141
7071
3
-
3
7
Хитрино
130
6510
2
-
2
8
Велики Преслав
253
12644
4
1
3
9
Смядово
124
6206
2
1
1
10
Върбица
208
10407
3
1
2

ВСИЧКО
3470
172966
2%
59
34
25

 Доброволци на областната организация


възраст
Брой
Пол
Вид
БЧК
БМЧК
Мъже
Жени
Дългосрочни
(над 30дни/год.)
Краткосрочни
(до 30 дни/год.)
до 18 г.
   0
92
34
58
88
 4
19 – 35 г.
12
33
9
36
42
 3
36 – 65 г.
112
 0
44
68
97
15
над 65 г.
107
0
19
88
99
  8
367
231
125
106
250
326
30

Средно време, отделено от доброволците  за работа в организацията (часове/година)- общо 356 доброволци 14 981 часа =  42,08 часа средно

         „Топъл обяд”                                                                 10 доброволци  160 часа
         „Приятел до теб ”                                                          10 доброволци     49 часа
        „Евродеск”                                                                           1 доброволец  96 часа
         Хуманитарно подпомагане от ТЧП                             12 доброволци   136 часа
        Коледни пакети за деца в риск                                      10 доброволци    40 часа
          Обучения                                                                       45  доброволци   385часа.
        Фондонабиране, лобиране и застъпничество              86 доброволци  2358 часа              
        Оперативна програма за храни   по ФЕПНЛ             182 доброволци 11756 часа

 Брой на уязвимите хора, обслужвани по отделните програми.
а/  Топъл обяд”                                                                брой          76
б/  Приятел до теб                                                              брой          50
г/  Коледни пакети за деца в риск                                    брой         200
д/ Оперативна програма храни                                        брой    10 618
е/ Хуманитарно подпомогане от ТЧП                            брой          400