Публикации

СЪСТЕЗАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЕКИПИ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ВЕЛИКДЕНСКА НАБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ХРАНИТЕЛНА БАНКА ШУМЕН

Доброволците на МАЕ Шумен предават своите умения и опит

Великденска кръводарителна акция 2

Моменти от обучението на курсистите по общ и възстановителен масаж