сряда, 18 януари 2017 г.

Обучение по ПДП

В залата на Областния съвет на БЧК -Шумен се проведе обучение за доброволци на организацията. Обучител по темата бе Елиф Хасанова  преминала национално обучение по  първа долекарска помощ на Зимна академия в НУЛЦ на БЧК -с. Лозен.

петък, 13 януари 2017 г.

Общо събрание на клубовете

На 13 януари 2017г. в ОС на БЧК Шумен се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на клубовете/ОСК/.  Присъстваха  делегати  от всички младежки клубове в града и  общините.

Деян Иванов –областен координатор,  прочете отчета за дейността на младежите  през  отчетния двугодишен период.  Доброволците направиха  избор на ново ръководство. За областен координатор на БМЧК-Шумен  избраха Михаил Хуммел - ученик от ППМГ „Нанчо Попович",  а  за заместник-областни координатори: Елиф Хасанова - ученичка от ПГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров"  и Селджан-Сечил Ерджан- ученичка от ППМГ „Нанчо Попович" . За делегати на Националния събор на БМЧК бяха избрани: Теодора Петрова и Кирил Кирилов. 

Делегатите на ОСК  приеха Плана за дейността на  БМЧК Шумен за 2017г и Насоки за работа на младежката областна организация за следващия двугодишен период.

 

петък, 6 януари 2017 г.

БЧК Шумен подкрепи бездомните с хранителни пакети

Във връзка с падналите обилни снеговалежи и ниски температури, Областен съвет на БЧК Шумен подкрепи настанените в кризисния център на община Шумен бездомни  със седем хранителни пакета!