неделя, 16 октомври 2011 г.

Дни на доброволчеството 2011

На 15 октомври 2011г Български Червен кръст Шумен, се включи активно в дейностите по отбелязване на Дни на доброволчеството 2011 г.
  Близо 500 доброволеца се включиха в благородното дело и с безкористност и всеотдайност  почистваха, боядисваха и засаждаха дръвчета в  Дом за медико-социални грижи за деца – Шумен, Дом за деца, лишени от родителска грижа ”Детелина” – Шумен, Дом за деца, лишени от родителска грижа - гр. Велики Преслав, Дом за деца с умствена изостаналост “Калинка” – с. Васил Друмев, общ. Шумен, Дом за стари хора - гр. Нови пазар и Природен парк „Шуменско плато”- гр. Шумен.

Акциите са част от проект с наименование „Мога да бъда полезен”, насочен към промотиране на доброволчеството като житейска философия и начин на живот сред гражданите и бизнеса в област Шумен. 

неделя, 9 октомври 2011 г.

Есенно училище за напреднали

 Петима доброволци от клуб К7 участваха в Есенно училище за напреднали
обучители по подхода ВОВ. От 30.09 до 4.10.2011 г. те посетиха НУЦ на
БЧК в Лозен, където се проведе обучението. То имаше за цел да се повиши
капацитета на подучителите по Компонент 7 за работа по подхода ВОВ и да
се развие екип от обучени възрастни и млади хора, който да
разпространява подхода.
 

неделя, 2 октомври 2011 г.

Вечер на доброволеца

В изпълнения на областния план за отбелязване на  2011 –Европейска година на доброволчеството, Българския Червен кръст Шумен се включи активно в дейностите по отбелязване на Националния Ден на доброволчеството финансиран от Фондация Помощ за Благотворителността в България и Тръстта за Развитие на Гражданското общество в Централна и Източна Европа.
С цел промоциране на доброволчеството сред обществеността на Шуменска област, Български Червен Кръст Шумен и партньори организираха  на 01 октомври в 18.00 ч в Народно Читалище „Добри Войников” Шумен,  Вечер на доброволеца. В нея взеха участие настоящи и потенциални доброволци от всички възрасти. Доброволци от ДКТ „Васил Друмев” поставиха откъс от „Михал Мишкоед”, а куклите на Цветана поздравиха ръководството на БЧК Шумен, директора на Корпуса на мира България, представители на местната и държавната власт.