събота, 12 декември 2009 г.

1071 е общият брой на лицата инфектирани с ХИВ у нас по данни на Министерство на здравеопазването за периода 1986 г. - 15.11.2009 г.


В България към 15.11.2009 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 1071  ХИВ-позитивни лица.
Този брой, обаче, не отразява реалната картина на разпространението на ХИВ в страната. Една от основните характеристики на ХИВ-инфекцията е отсъствието на симптоми в продължителен период от време след заразяването (между 5 и 10 години), поради което значителна част от инфектираните не знаят за своя статус. През последните две години Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) разработи система от модели за научна оценка и прогноза на епидемията от СПИН в света и в отделните държави, които бяха използвани и от група български експерти. С методическата помощ на UNAIDS през 2008 г. беше направена оценка на разпространението на ХИВ  в страната. Резултатите показаха, че у нас вероятният брой на инфектираните с ХИВ е около 4 хиляди души.
За периода 01.01. – 15.11.2009 г. броят на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица е 133, от които 102 мъже и 31 жени. За същият период на миналата година са регистрирани 112 ХИВ-позитивни лица.
Преобладаващите начини на разпространение на ХИВ у нас са чрез инжекционна употреба на наркотици и хомо/бисексуални контакти сред мъжете. Над 65% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2009 г. са открити в 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). За първите девет месеца на 2009 г. в тях са се изследвали общо 44 724 лица, което е около 1.5 пъти повече в сравнение с изследвалите се 31 021 през 2008 г. През тази година в 13-те затвора в страната 3019 лица са получили консултиране и изследване за ХИВ.
През отчетния период са регистрирани ХИВ-позитивни лица в много широки възрастови граници - от 16 до 66 години. Средната възраст при мъжете е 31 години, а при жените 32 и продължава да се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 69 души или 67% от новорегистрираните тази година са във възрастовата група между 15-29 години.
Според пътя на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи – хомосексуалните и наркозависимите. 45 или 33% (през 2008 г. съответно 47 лица или 42%) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 25 или 19% (през 2008 г. съответно 16 лица или 15%) са хомо/бисексуални мъже. Регистрирани са и 25 затворници, от които 21 са инжекционно употребяващи наркотици. Значителна част (22 лица или 16%) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. В сравнение с 2008 г. (22%) делът на тази група е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за консултиране и изследване за ХИВ. От началото на 2009 г. са регистрирани 4 ХИВ-позитивни бременни жени. Регистрирано е и едно ХИВ-позитивно дете родено от ХИВ-позитивна майка. Данните показват, че близо 60% от новооткритите през първите 11 месеца на 2009 г. лица са от София – град (44) и региона на Пловдив (20), които продължават да са регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик – 17, Варна – 10, София-област - 7. В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица.
На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията. В общо разкритите 5 сектора за лечение на ХИВ/СПИН в страната към 30.09.2009 г.се лекуват 306 лица, а общо в регистрите са включени 504 за проследяване.

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Fighting AIDS, Tuberculosis and Malaria

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria was created in 2002 to dramatically increase resources to fight three of the world’s  most devastating diseases and to channel the money to areas of greatest need.
While the majority of Global Fund investments support treatment and prevention efforts in the fight against HIV/AIDS, it has emerged as the predominant funder of tuberculosis and malaria programs, making up two-third of international commitments for these diseases.
As of 30 November 2009*, with Global Fund supported-programs and resources in:

Fighting HIV/AIDS

  • 2.5 million people are receiving antiretroviral treatment
  • 105 million HIV counseling and testing sessions were conducted
  • 4.5 million orphans were provided with medical services, education and community care
  • 790,000 HIV-positive pregnant women have received PMTCT treatment (Prevention from Mother to Child Transmissions)

Fighting Tuberculosis

  • 6 million additional cases of infectious tuberculosis were detected and treated
  • 48% of the 2009 estimated international targets for detection of TB cases and treatment using DOTS were contributed by Global Fund supported programs

Fighting Malaria

  • 104 million bed nets were distributed to protect families from transmission
  • 108 million malaria drug treatments were delivered

вторник, 8 декември 2009 г.

40% от българите определят здравето си като добро

43.2% от мъжете и 40.4% от жените в България оценяват здравето си като добро. Това показаха резултатите от европейско здравно проучване.

Изследването на Националния статистически институт е обхванало представителна за страната извадка от 8393 души на възраст 15 и повече навършени години от 3725 домакинства.
Данните от проучването сочат, че самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на анкетираните лица, като мъжете по-често определят здравето си като много добро и добро.
С напредване на възрастта естествено се увеличава делът на лицата, които оценяват здравето си като лошо и много лошо.
Най-разпространеното хронично заболяване у нас, според проучването, е високото кръвно налягане - 23.3% или 1 529 311 души.
На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания е исхемична болест на сърцето - 8.3% имат това заболяване. И двете заболявания са по-разпространени сред жените.
Следват артритът, от който страдат 7.5% от анкетираните, диабет - 4.3%, язвата на стомаха или на дванадесетопръстника - 4%, хронични бронхити и хронична обструктивна белодробна болест - 3.6%.
Изследването "Европейско здравно интервю" е проведено през октомври и ноември 2008 г. с финансовата подкрепа на "Евростат".
То е част от Европейската система на здравни изследвания, осигуряваща сравнимост на данните между страните от Европейския съюз при оценяване на здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС, се посочва в съобщението.

петък, 4 декември 2009 г.

Интервенционни запаси и през 2010


През 2010 г. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ще може да разпредели бюджет от 8 565 832 евро за доставка на храни на социално слаби лица по новия план за благотворителност на Европейския съюз за догодина, съобщиха от фонда, цитирани от Агенция "Фокус".


Средствата се отпускат по Регламент (ЕО) № 1111/2009 г. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на оператори, които да доставят брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити. През 2008-2009 г. в Австрия, Унгария, Италия, България и други страни-членки на ЕС е проведено интервенционно изкупуване на земеделски продукти (ечемик, царевица и захар). Поради това изкупуване, кандидат-доставчиците по тази програма ще трябва да изтеглят интервенираните количества от различните разплащателни агенции в страните, като предложат насрещни количества за продукти, предварително определени от БЧК, а именно брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити.

За тази година чрез Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция България е изпълнила програмата си за разпределение на храни на социално слаби от интервенционни запаси на Европейския съюз. След проведени обществени поръчки за доставка на 255 411 социално слаби лица на територията на цяла България бяха раздадени от БЧК продукти на обща стойност 5 719 174 евро без ДДС и без включени административни и транспортни разходи. До момента на включените в програмата социално слаби лица са доставени общо 6 747 603,8 кг продукти като всеки отделен бенефициент е получил на три транша общо 29,8 кг - брашно, ориз, захар и макаронени изделия. Предстои по списък, одобрен от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да се раздадат още 788 178,6 кг от изброените продукти на институционални бенефициенти (домове за деца, възрастни хора и хора в неравностойно положение).

Партньор на програмата е Български червен кръст, с който ДФ "Земеделие" има сключен договор за сътрудничество. Лицата, имащи право да получават тази помощ, са определени с Наредба №18 за условията и реда за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица. Поименните списъци през тази година бяха изготвени от териториалните подразделения на Агенцията за социално слаби лица.