Публикации

1071 е общият брой на лицата инфектирани с ХИВ у нас по данни на Министерство на здравеопазването за периода 1986 г. - 15.11.2009 г.

Fighting AIDS, Tuberculosis and Malaria

40% от българите определят здравето си като добро

Работа на терен...

Интервенционни запаси и през 2010

Другите за нас...