Разговор за ХИВ и СПИН

Във връзка с предстоящата Национална ХИВ/СПИН кампания,  на 12 февруари младежите от БЧК Шумен в партньорство с РЗИ Шумен  проведоха  лекция на тема: Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение.  На учениците от 9а клас при ПГСАГ беше разяснено какво означават абревиатурите ХИВ и СПИН, начини на предаване и предпазване от заразяване, а  доброволците Петина Христова и  Християна Христова  показаха как се поставя презерватив  и мерки за правилната му употреба.

Коментари