Детско полицейско управление в СУ "Панайот Волов"

През  месец  октомври 2018г.  стартираха обученията на  доброволците  от БМЧК Шумен  по програма   „Детско полицейско управление" с учениците от 3а клас при СУ „Панайот Волов".    Това е второто поред ДПУ,   имащо за цел ранна превенция  на подрастващите, утвърждаване на ценностно  отношение към законите на страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения  в определени ситуации. Младежите проведоха пет обучителни сесии, в които запознаха децата с основните герои- духчето Хелфи и неговите приятели, различните ситуации, в които попадат и как да реагират в кризисен момент.  Доброволците от клуб ППМГ-Петина Христова и Йоана Щерева по интересен и забавен начин ги въведоха в темата,  показаха им как да окажат първа долекарска помощ при ухапване от куче, измръзване, счупване, термично изгаряне и кръвотечение.  Припомниха се и основните правила при обаждане на тел. 112.  Всяка среща завършване с полезни съвети и игри.Коментари