Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение

Доброволци от БМЧК Шумен проведоха на 17 декември 2018г.  обучение с ученици от ППМГ "Нанчо Попович" на  тема: Превенция на сексуално-рисково поведение.  То бе част от съвместната  програмата с РЗИ Шумен по повод Националната ХИВ/СПИН кампания за 1-ви декемви.

Коментари