Узнай своя статус!

През месец  декември 2018г. доброволците от областната организация на БЧК -Шумен организираха информационна  кампания посветена  на Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. В над десет  училища в града се проведоха  обучения на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Броят на достигнатите ученици е  над 300. Младежите разговаряха със своите връстници за болестта на века, като обърнаха  внимание  на превенцията, начините за заразяване и болестите предавани по полов път. Доброволците  се бяха подготвили с презентации, митове за болестта  и любопитни  факти.

На 1 декември по централната алея на града червенокръстците  раздадоха  презервативи, брошури и информационни  материали  с послания към младите хора. Инициативите са в партньорство с РЗИ Шумен и ОЗЦ.

Според данни на МЗ  от началото на годината до м. октомври, над 242 000 лица са се изследвали за HIV. През периода 1986 – 16.11.2018 г. в България са регистрирани общо 2 984 лица с HIV инфекция. От началото на 2018 година до средата на месец ноември са открити нови 269 HIV–серопозитивни, а до края на годината се очаква техният брой да нарасне с още 30. Годишният брой на регистрираните случаи се увеличава постепенно в годините, като през 2017 г. ново регистрираните са 241. Запазва се тенденцията от последните години броят на ново регистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 8:1 (240 мъже и 29 жени).

            Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 38%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 29%. Данните показват, че 97% от новите случаи през 2018 г. са български граждани, а останалите 7% са граждани на други държави.

Мотото на кампанията за 2018г.е : Узнай своя статус!  Коментари