Годишно отчетно събрание на Общинската организация на БЧК в с. Венец

На 16 декември 2014г. се проведе годишното отчетно събрание  на Общинския съвет на БЧК в с. Венец, област Шумен.  Председателят  на Общинската организация във Венец- г-жа Кьосева откри събранието и предложи то да протече при  следния дневен ред:

1.       Отчетен доклад  за дейността на Общинския съвет на БЧК в село Венец през 2014г.

2.       Отчетен доклад на контролна комисия .

3.       Доклад за пълномощията на делегатите.

4.       План за дейността  на Общинската организация в с. Венец  за 2015г.

Госпожа Кьосева в своя отчетен доклад отбеляза, че изминаващата 2014г. е била изключително трудна за  жителите на общината,   поради високия процент  безработица в региона, което е основна причина за миграционните процеси към по-големите градове на страната и в чужбина. Основните приоритети   на организацията  са били  насочени  предимно към  социално-помощната дейност, с оглед на преобладаващото възрастно и безработно население. Изказа благодарност на Областната организация на БЧК Шумен за тяхната инициативност и съдействие  за оказваната навременна помощ за най-нуждаещите се. 

Коментари