Доброволците от клуб Смядово в действие

 Младежите от клуб Смядово при БМЧК - Шумен се присъединиха към националната   АНТИ-СПИН кампания. На 01.12. 2014 г.  те проведоха обучение сред своите връстници в училището на тема: Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално- рисково поведение. Червенокръстците раздадоха много презервативи, рекламни и информационни материали.

Коментари