Топъл обяд за децата от ПУ "Станата", гр. Нови пазар

 На първи  декември 2014г. стартира проектът на БЧК- Шумен „Топъл обяд и за мен". В  организираната трапезария в столовата на Помощно училище "Станата" гр.Нови пазар, всеки учебен ден се предлага топла храна  на 80 деца от социално-слаби семейства, деца  с един родител и  ученици  с увреждания. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на децата, посещаващи училището,  на възраст от 8 до 18 години. Предвижда се  храненето да продължи до 31 май 2015г. Стойността на обяда е 2.00 лв.  Проектът се съфинансира от партньорски организации и Национални благотворителни  кампании в магазини „Кауфланд". 

Коментари