Oбучение Приемна грижа

 На 3 юли 2012 в ОС на БЧК Шумен се проведе въвеждащо обучение по Приемна грижа. По метода връстници обучават връстници двама доброволци обучиха 15 свои връстници по модула като ги запознаха се със същността на приемната грижа и основните моменти при осъществяването на тази социална услуга.
 През септември 2012 г стартира отново информационна кампания в национален мащаб. На обучението беше начертан план за действие по време на кампанията, който следва да бъде одобрен от координаторите на проекта.
 

Коментари