обучение на безработни

 На 3 и 4 юли, членове на МАЕ Шумен направиха демонстрация на своите умения по оказване на първа помощ пред безработни от община Нови пазар. Своеобразното обучение е част от европейски проект, чиято цел е да се обучат хора за реакция при БАК. МАЕ Шумен в партньорство с ОУ на ПБЗН представиха основните моменти в оказването на първа помощ- видове превръзки при счупване, кръвотечение, изгаряне; действие при отравяне, припадъци и др.

Коментари