Работа на терен

На 27 декември доброволци от Клуб Връстници обучават връстници към К7 работиха на терен. Сред своите връстници те промотираха безопасно сексуално поведение, използването на презерватив и предпазването от СПИ. Раздаваха се презервативи и здравно- информационни материали.
 

Коментари