работа на терен

 През изминалата седмица /12-16.12.20011/ доброволците на Клуб К7 направиха 3 излизания на терен. Сред своите връстници те обясняваха начините за предпазване от СПИН, мотивираха ги за безопасно сексуално поведение и консултираха за безплатно изследване на ХИВ. Бяха обхванати над 20 млади хора от Шумен.
 

Коментари