обучение по превенция на зависимости

На 31.05.2011г. в РЗИ- Шумен доброволци от Българския младежки Червен Кръст – Шумен проведоха обучение по превенция на зависимости и наркоманно рисково поведение. Обучаемите са техни връстници от три училища- от ПГИ, от ПГСС и от ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров”. 

 

 

 

Коментари