Пакети за деца в риск
 В съответствие с изпълнение на стратегията на БЧК до 2030г, Шуменската Областна Червенокръстка организация започна предоставянето на хранителни пакети за деца в риск.Коментари