Регионално учение

 Днес 17 ноември 2022г доброволците от БЧК Шумен, взеха участие в съвместно регионално учение от Областна администрация Шумен,с цел координация на съставните части на единната спасителна система при ПТП на тема "Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал при ПТП, в което участва ППС превозващо 30 тона димяща сярна киселина и МПС за обществен превоз на пътници които са пострадали."


Коментари