Доброволците тренират...


 На 13 февруари 2022г доброволците от Доброволния Екип за Работа при Бедствия Аварии и Катастрофи на Шумен проведе своята редовна тактическа тренировка на тема: "Спасяване на пострадал и оказване на Първа Помощ!Коментари