Обучение на тема : Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение

 На 1-ви  февруари 2022г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе обучение на тема: Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение.  Включиха се доброволци от клубовете в град Шумен. Темата бе представена  от  Кати Яворова и Димо Савов- доброволци на организацията и обучители от трето ниво по обучителната система на БМЧК.  Те запознаха младежите с основните понятия по темата, с иновативни методи при представянето и  пред учениците, за видовете болести предавани по полов път и превенция на сексуално-рисково поведение.  Заедно  с доброволците изработиха план и алгоритъм за провеждане на лекции на принципа „Връстници обучават връстници". Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 14 февруари- Националната ХИВ/СПИН кампания и Денят на влюбените.


Коментари