Обучение Общи знания БЧК/БМЧК Шумен

 В изпълнение на календарния план на дейностите на БМЧК Шумен, на 22.10. 2022г в сградата на БЧК Шумен се проведе обучение по Общи знания за БЧК/БМЧК.

Обучението се проведе от Ная Димитрова. 
В него взеха участие 8 млади доброволеца. 

Коментари