сряда, 16 юни 2021 г.

Здраве и профилактика

Във връзка със Световния ден на кръводарителя 14 юни,  в залата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания се проведе среща-разговор с потребителите на услугата. Фелдшер Сн. Ковачева, дългогодишен активист и доброволец на БЧК Шумен, запозна присъстващите с ползите и процедурата при кръводаряване. Интерес  предизвикаха и  темите за правата на пациентите, профилактичните прегледи и  видовете ваксини.

Няма коментари: