Общо събрание на клубовете

На 17 януари 2020г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе  Общото събрание на клубовете. Младежите приеха Отчета за дейността  през изминалата година, Плана за работа през 2020 г.  и избраха делегати за Националното събрание на БМЧК.

Коментари