Превенция на зависимости

На 04.01.2020г. се проведе обучение на тема: "Превенция на зависимости". Обучител бе Петина Христова, обучена по модула от Лятна Академия- 2018 г. По време на обучението бяха разяснени факторите предразполагащи и определящи зависимост. Разговор за трите вида наркотици и примери към тях: стимуланти, халюциногени и депресанти, терминология от модула, значението на хомеостазата като процес и накрая се проведе дебат на тема:"За или против легализирането на наркотиците?"  

Коментари