Да помогнем заедно да бъдем здрави

В изпълнение на инициативата на община Шумен и БЧК Шумен за снабдяване с лекарства и хранителни продукти от първа необходимост на самотноживеещи възрастни хора, необхванати от домашния социален патронаж, Ви представяме моменти как доброволци от БЧК Шумен доставят хранителни продукти на 75 годишен самотно живеещ жител на град Шумен.

Коментари