ВНИМАНИЕ!!!В изпълнение на заповед № РД-23-80 от 09 март 2020г на Генералният директор на БЧК с цел ограничаване разпространението на COVID 19 и опазването на здравето и живота на хората, в Областен съвет на БЧК Шумен се ОТМЕНЯТ до края на месец март както сбирките на доброволци, активисти и членове на БЧК, така и Курсовете по Първа до лекарска помощ за кандидат шофьори!

Коментари