Подпомагане на 400 социално слаби от Шуменска област с хранителни пакети от ТЧП

Гсопожа Йозге Ирмак постоянен представител на ТЧП в България подпомогна 400 нуждаещи се граждани от Шуменска област с хранителни пакети.


Коментари