Ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На 9 май 2019г. се проведе Регионалното и Областното  ученическо
състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации".
Организатор на мероприятието е РДПБЗН-МВР в партньорство с Община Шумен и БЧК. Състезаваха се шест отбора от град Шумен     и   един от град Смядово. 

Доброволците  от БМЧК Шумен  подготвиха  пункта   по  Първа долекарска помощ.  Учениците имаха възможност да си изтеглят определена  ситуация   свързана с  изгаряне, видове рани, увреждане на стави и кости, кръвотечение и съживяване при клинична смърт.


Победител в  Областното състезание   е отборът на 
II ОУ "Д-р П. Берон", който ще представя  област Шумен на Националното състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации    

Коментари