Социално-помощна дейност

На  2-ри ноември  доброволците от БМЧК Шумен проведоха обучение на тема: Социално- помощна дейност. Обучител  бе Диляна Христова обучена на  трето ниво по системата за сертифициране на БМЧК на Лятна академия за доброволци - 2018. Младежите се запознаха с основни аспекти на разглеждания модул: Пирамидата на Маслоу, с групите деца, с които се работи, с фазите на  развитие, със Синдрома на Даун, Правата на детето, Закона за закрила на детето и методите за ефективна комуникация с децата.   Особен интерес предизвика работата по групи  и импровизирането  на сътворена от доброволците театрална приказка.

Коментари