Превенция и контрол на сексуално-рисково поведение - обучение за доброволци

На 24 ноември 2018г. в залата на БЧК Шумен се проведе  специализирано обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.  В обучението се включиха доброволци от клубовете в град Шумен.  Водещ бе  Кати Яворова.  По време на занятието,   те    разгледаха  базовите знанията по темата,  презентации, иновативни методи и механизмите на работа със здравно-образователни материали. Доброволците изработиха план и алгоритъм за провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници". Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 1 декември - Националната ХИВ/СПИН кампания.

 

Коментари