Дискусия за правата на детето

На 07.12.2016 година доброволци от Българския младежки червен кръст  в Шумен и млади хора от Градския ученически парламент /ГУП/, проведоха дискусия за правата на децата, сексуалната злоупотреба и насилие.  Срещата между младежите се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен, които заедно с  ИСДП са разработили  политика за закрила на детето.  Обсъдиха се  възможности за общата социална ангажираност по значимата тема. 
Младежите дадоха обратна връзка, от която става ясна нуждата от това правата на децата да бъдат представени интерактивно и достъпно, за да бъдат разбрани. За младите хора е важно да бъде чут техния глас, да могат да изказват мнение и позиции по социално значими проблеми и каузи.

Участници в дискусията бяха ученици  от ППМГ "Нанчо Попович", Професионална гимназия по икономика, СУ "Йон Екзарх Български", ПГЧЕ "Никола Йонков Вапцаров" - Шумен. 

Коментари