ДАРИ КРЪВ, ДАРИ ЖИВОТ!

14 май 2013 - Световния ден на кръводарителя, отбелязван на 14 юни всяка година, служи за повишаване на осведомеността на хората относно необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти и за благодарност към доброволните безвъзмездни кръводарители за техния животоспасяващ и хуманен акт. Мотото на десетата годишнина на Световния ден на кръводарителя е Подари живот! Дари кръв. През тази година ще се фокусира върху стойността на дарената кръв не само за спасяване живота на пациента, но и за помощта към хората да живеят по-дълго и по-продуктивно.
Датата  14 юни е рожденият ден на Карл Ландщайнер (1868-1943), австрийски биолог и лекар, който се счита за "основател" на съвременното кръвопреливане. Ландщайнер открива системата АВО на кръвните групи през 1901г., разработва съвременната система на класификацията им, а през 1937г. заедно с Александър Вайнер идентифицират „ Резус”  фактора, като по този начин дават възможност на лекарите да преливат кръв, без да застрашават живота на пациента.
Днес повече от 92 милиона души годишно в света даряват кръв, 62 страни разчитат само на доброволното и безвъзмездно кръводаряване. СЗО  си поставя за цел през 2020 г във всички държави доставките на кръв  да бъдат 100% от доброволни и безвъзмездни донори.

Коментари