Информационна кампания Кръводаряване

 Информационна кампания за кръводаряването проведоха възрастни доброволци, работещи по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора". В рамките на 3 дни в Клуба на доброволеца и в административната сграда на БЧК те обясняваха на граждани подробности относно доброволното и безвъзмездно кръводаряване- кой може да бъде кръводарител, каква е процедурата по вземането на кръв, съществуват ли рискове при даряването на кръв и т.н.

Коментари