Отчетно-изборна кампания на БЧК Шумен 2012/2013г

В съответствие с определения в Устава на БЧК четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи от 26 ноември до 25 декември 2012 година в област Шумен ще се проведат отчетно-изборните събрания на общинско ниво.
Съгласно дневния ред общинските събрания ще приемат отчетите си за изминалия четиригодишен период, ще изберат новите си ръководства-председател и зам.-председател, ще определят делегати и подгласници за Областното общо събрание през следващите четири години, ще обсъдят и приемат Планове за своята работа през 2013г., които са изцяло съобразени с компетентността и възможностите на всяка една общинска организация.
На 28 ноември 2012г. се проведе отчетно – изборното събрание на Шуменската общинска червенокрътска организация.

Коментари