Ден на толерантността

     
      Във връзка с отбелязването на  16 ноември 2012 година – Международен ден на толерантността и с организацията на основна дейност по изпълнение на проект „Деца на света", финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи" и изпълняван в област Шумен от доброволци на БЧК Шумен, червенокръстката организация на 16 ноември 2012 година организира  Ден на толерантността. Мероприятието имаше за цел да повиши нивото на обществена чуваемост сред местната общност по проблемите на толерантността и посредством доброволчески усилия да инициира обществен дебат по темата в регионален мащаб.
 
       Събитието стартира от 14.00 часа на 16 ноември 2012г. пред административната сграда на БЧК Шумен на ул. „Цар Освободител" №143, където млади доброволци на организацията проведоха шествие на толерантността и благия дух. В начинанието се включиха над 100 млади хора от всички училища на град Шумен и млади хора от Помощно училище „Станата" – гр.Нови Пазар.
 
      По-късно през деня от 15.30 часа във фоаето на административната сграда на БЧК Шумен бе открита тематична изложба на младежки творби, насочена към популяризиране на ценностите на толерантността като житейски фундамент в битието на младите хора. Изработените творби са продукт на доброволчески дух от страна на ученици и материални усилия, подкрепени от над 12 учебни заведения в община Шумен и от деца, учащи в Помощно училище „Станата" – гр. Нови Пазар.
 
       От 16.00 часа със съдействието на младежки театрални школи към Драматичен театър „Васил Друмев" от град Шумен бе поставена безплатна театрална постановка, насочена към всички граждани. Сюжета на представлението, представляващо съвкупност от сюжетни моменти от различни театрални постановки в рамките на около 40 минути, бе  тематично насочен към изконните за българския манталитет моменти на доброта, хитрост, хумор, състрадание, толерантност и т.н..
 
      Основната задача на настоящата дейност бе по ненатраплив за потенциалната публика начин да акцентира внимание върху значимостта на индивида за общата обществена битност и да накара всеки да се замисли какво може да даде от себе си за едно по-добро настояще и бъдеще. По този атрактивен за публиката начин и чрез медийните публикации на събитието бяха промотирани сред местната общност в Шумен ценностите на толерантността като основен фундамент в градежа на съвременното общество. Представлението бе насочено към широка публика от различни възрастови групи, но преимуществено бе посетено от млади хора. Специални гости на представлянието бяха  ръководството на Български Червен кръст в област Шумен и  доброволци от Корпус на мира в България. Всеки от тях поздрави присъстващите и говори за трансграничните предели на толерантността като основна хуманна ценност.
 
        На събитието младите хора от Помощно училище „Станата" – Нови Пазар, преминали модулни обучения по Дейност 2, изнесоха своя кратка програма и ще показаха пред широката публика  нагледен модел за взаимно уважение и разбирателство, подчинено на общите хуманни закони. Двама от тях имаха роли в театралната постановка.
 
       Програмата на Деня на толерантността включи и  изпълнения на местни певчески състави, благотворителна изложба в подкрепа на младите хора от Помощно училище, младежко парти и т.н.. Посещаемостта на събитието бе измерима с капацитета на административната сграда на БЧК Шумен – около 160-180 лица, основно млади хора на възраст 14 – 19 години.. Мероприятието бе  мащабно популяризирано сред местната общност чрез средставата за масова информация.
 
        Допълнителна популяризираща роля изиграха атрактивните  рекламни флаери и плакати, изработени в рамките на настоящия Проект, които бяха  разпространявани сред местната общност в периода 1 октомври – 15 ноември 2012 година.
 
Събитието подпомогна и писането на Лексикона на толерантността по Дейност 1 от проекта, който вече се разпростира върху втори хартиен носител, съдържащ младежки послания за толерантно поведение и взаимно уважение.

Коментари