Информационна среща за приемна грижа в Нови Пазар

Националната доброволческа кампания по приемна грижа на Младежкия Червен кръст продължава.
Днес, на 12.09.2011г. в град Нови пазар  доброволците в партньорство с Центъра за обществена подкрепа в града осъществиха информационна среща за приемната грижа. Гражданите, присъствали на презентацията, се заинтересоваха и задаваха въпроси.
По същото време на различни пунктове други доброволци раздаваха брошури и анкетираха минувачи.


Коментари