Действие на областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи и съставните части на единната спасителна система при земетресение

Днес, 19.09.2011г. се проведе учение на тема „Действие на областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи и съставните части на единната спасителна система при земетресение", в което участваха членовете на областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, основни съставни части на единната спасителна система- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението"-Шумен, както и екип на ЦСМП.
В практическата част на учението, която се проведе в СОУ „Панайот Волов", се включиха и доброволци от Българския младежки Червен кръст. Те бяха свалени от третия етаж на сградата от екип на „ПБЗН" и им беше „оказана" медицинска помощ. 

Коментари