Работна среща за координиране на работата по плана за действие на Българската Y-PEER мрежа на Координаторите на Клубове за обучители на връстници на НПО, подполучатели по Компонент 7

На 10 - 11 март 2011 г. в Национален център по опазване на общественото здраве, ет. 2, зала 63, Младежкият координатор на Y-PEER Шумен България – Адриян Йорданов и Координатора на клуба за обучители Шумен – Пламен Петров взеха участие в Работна среща за координиране на работата по плана за действие на Българската Y-PEER мрежа на Координаторите на Клубове за обучители на връстници на НПО, подполучатели по Компонент 7 и Младежки координатори от Y-PEER България.

Целта на работната среща бе да се подпомогне работата на екипите на Клубовете на обучители на връстници по Компонент 7 в реализацията на Българския Y-PEER план.

В резултат на срещата всички участници се запознаха със същността и начина на работа на Y-PEER мрежата и мястото на България в нея, със сайта на Y-PEER България, неговото предназначение и функциониране и ангажимента на Клубовете за неговото функциониране, с базата данни на Y-PEER и онлайн отчитането на НПО, работещи по К7, също така бе обсъдено както взаимодействието и ролите на координаторите и младежките координатори на клубовете във връзка с изпълнението на Националния план за действие на Y-PEER България за 2011 г., така и реализирането на Националния план за действие на Y-PEER България за 2011 г.

Коментари