Панорама 08

На всеки две години Международният Комитет на Червения Кръст издава филма Панорама. В него се показва какви ужасни загуби и разрушения носят въоражените конфликти, застрашавайки живота на хората и тяхното имущество, принуждава ги да напускат домовете си и да се разделят с близките си.

Коментари